شماره ایران: ۹۱۲۹۲۵۱۵۰۲-۹۸+

شماره آمریکا:‌ ۵۹۹۸-۶۳۱(۲۱۳)-۱+

واتس اپ:‌ ۰۹۱۲۹۲۵۱۵۰۲

اینستاگرام: emad.khayati@

لینکدین: https://www.linkedin.com/in/emad-khayati-298654145/